בקשת מחיקת חשבון

אנו מצטערים לראות אותכם עוזבים את האפליקציה,
עם בקשת מחיקת החשבון מהאפליקציה הינם מבינים כי לאחר אישור הבקשה, כל המידעבחשבונכם ימחק ללא יכולת שחזור